BIG/Ex - urządzenie z filtrami nabojowymi

Zespół filtrowentylacyjny BIG/Ex z filtrami nabojowymi jest przeznaczony do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych z udziałem materiałów sypkich i pyłów o klasie wybuchowości ST1.
Zespół filtracyjny jest przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/ WE. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 40°C. Skuteczność filtracji filtrów to 99,9%.

Dostępne do wyczerpania zapasów.

Dokumentacja

Udostępnij

BIG/Ex - urządzenie z filtrami nabojowymi