Produkty z tej kategorii

W celu usunięcia z powietrza w pomieszczeniu mgły olejowej należy zastosować specjalnie do tego celu zaprojektowany separator mgły olejowej. Urządzenie to produkowane jest przez nas w kilku wariantach, różniących się od siebie rodzajem filtrów oraz wielkością. Oferujemy separatory mgły olejowej z filtrem kieszeniowym oraz z filtrami HEPA. Różna wielkość urządzeń ma wpływ na ich wydajność. Wybór odpowiedniego modelu należy zatem uzależnić od indywidualnych potrzeb.

 

Czym jest mgła olejowa?

Mgła olejowa powstaje podczas rozmaitych procesów produkcyjnych. Opary cieczy chłodząco-smarujących emitowane są do powietrza podczas obróbki metalu: obróbki skrawaniem, szlifowania, frezowania, toczenia, wiercenia. Cząsteczki składające się z wody oraz rozpuszczonego oleju mogą dodatkowo zawierać różnego rodzaju pyły i inne szkodliwe składniki. Długotrwałe przebywanie i wdychanie mgły olejowej może powodować negatywne skutki dla zdrowia. Dlatego też tak ważne jest skuteczne usuwanie mgły olejowej z pomieszczeń, w których pracują ludzie.

 

Jak działa separator mgły olejowej?

Separator mgły olejowej oczyszcza powietrze z zawiesiny za pomocą odpowiednio dobranych filtrów. Powietrze, które trafia do urządzenia, przechodzi do kolejnych komór przez różnego rodzaju filtry, dzięki którym pozbawiane jest coraz mniejszych cząsteczek zanieczyszczeń. Odseparowany olej zbierany jest w komorze osadniczej, zaopatrzonej w zawór spustowy.

Oferowane przez nas separatory są urządzeniami praktycznie bezobsługowymi. Wymagają jedynie opróżniania zbiornika osadniczego i wylewania zgromadzonego w pojemniku oleju. Dzięki lampkom kontrolnym automatycznie sygnalizują konieczność wymiany filtra. Są łatwe w obsłudze, trwałe i przede wszystkim skuteczne.