FPS- usuwanie mgły przy malowaniu natryskowym

Ściany wentylacyjne FPS służą do wyciągu mgły powstającej przy malowaniu natryskowym rozmaitych niewielkich detali.

Dokumentacja

Udostępnij

Stanowisko wyciągowe