WPA-BOX - komora wentylatorowa

Komory wentylatorowe są przeznaczone do stosowania w instalacjach mechanicznej wentylacji nawiewnej lub wyciągowej pomieszczeń i stanowisk pracy, w których jest wymagana szczególnie cicha praca. Komory mogą współpracować z urządzeniami filtrowentylacyjnymi. Komory wentylatorowe są przeznaczone do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Wentylatory zastosowane w komorach spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.

Dokumentacja

Udostępnij

WPA BOX Komory Wentylatorowe