SSAK-07

Odsysacz spalin SSAK-07 służy do usuwania z garażu spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, na przykład straży pożarnej, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Może być stosowany do pojazdów posiadających
rurę wydechową z boku lub z tyłu.

Dokumentacja

Udostępnij

Ssak07 Big