Procedura reklamacyjna

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej prosimy o przesłanie wypełnionego protókoł reklamacyjny  – cześć 1.

Wypełniony druk protokołu reklamacyjnego  prosimy wysłać:
• e-mailem reklamacje@klimawent.com.pl

Dział odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych po weryfikacji zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia sposobu usunięcia usterki.

W przypadku zgłoszenia niezasadnego, klient zostanie obciążony kosztami  związanymi z rozpatrzeniem reklamacji i ewentualnego wyjazdu ekipy serwisowej.