WPA-P-N/Ex - wentylator przenośny

Wentylatory przenośne WPA-P-N/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Wentylatory mogą pracować w zakresie temperatur od –20°C do +40°C. Są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m³, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących i o temperaturze maksymalnej +60°C.

Dokumentacja

Udostępnij

WPA P N Ex Wentylatory Promieniowe Przenosne