PROTON - filtracja pyłów spawalniczych i mgły olejowej

Urządzenie filtrowentylacyjne PROTON jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych oraz mgły olejowej. Urządzenie jest niezastąpione podczas usuwania mgieł i dymów powstających na stanowiskach obróbki skrawaniem, mgieł emulsyjnych powstających podczas chłodzenia narządzi emulsją wodno-olejową, a także podczas procesów spawania – w szczególności spawania blach zaolejonych lub spawania przy użyciu dużej ilości preparatów antyodpryskowych. Urządzenia nie nadają się do odpylania pyłów przewodzących elektrycznie. Urządzenia mogą współpracować z układem odciągów stanowiskowych, które odciągają zanieczyszczone powietrze z kilku punktów, a następnie powietrze jest centralnie oczyszczane i rozprowadzane po hali jako czyste. Maksymalna temperatura powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Urządzenie może być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz.

Dokumentacja

Udostępnij

PROTON