WPA-D-N/Ex - wentylator dachowy z wylotem pionowym

Wentylatory dachowe WPA-D-N/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.
Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Wentylator może być wykorzystany do instalacji z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym.

Dokumentacja

Udostępnij

WPA D N Ex Z Wylotem Pionowym Wentylatory Promieniowe Dachowe