STRONG - filtracja drobnych pyłów suchych

Stacjonarne urządzenia STRONG są przeznaczone do oczyszczania powietrza z pyłów suchych powstających w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych w przemyśle metalowym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych. Nadają się w szczególności do zatrzymywania pyłów podczas procesów szlifowania.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanemu filtrowi nabojowemu z tkaniny poliestrowej cząsteczki pyłu są oddzielone na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powierza.

Dokumentacja

Udostępnij

STRONG