HARD-S - filtracja pyłów i gazów

Urządzenia filtracyjne HARD-S są przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, przy czym pyły mogą mieć charakter zarówno pyłów suchych, jak i lepkich. Są idealnym rozwiązaniem między innymi dla filtracji:
• aerozoli powstających przy procesach malowania
natryskowego niewielkich powierzchni,
• powietrza zanieczyszczonego pyłami i gazami powstającymi
przy laserowym cięciu gumy, sklejki, pleksi, akrylu i innych
tworzyw sztucznych oraz przy szlifowaniu wymienionych
materiałów,
• zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających podczas
polerowania różnych materiałów,
• zaolejonych dymów spawalniczych z towarzyszącymi gazami
emitowanymi podczas spawania,
• powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy
wyciągach kuchennych,
• dokuczliwych zapachów w laboratoriach chemicznych,
• oparów powstających przy pracach tapicerskich, między
innymi przy cięciu i klejeniu.

Dokumentacja

Udostępnij

HARD S