ZWP - ramiona odciągowe z wentylatorem

Zestaw wyciągowy ZWP WP-5-E jest przeznaczony do odciągania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na ruchomych stanowiskach pracy. Zapobiega on rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i wdychaniu ich przez ludzi. Zestaw jest przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców i może być używany w komorach naprawczo-przeglądowych.
Obwody elektryczne są przystosowane do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3×500 V z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO”. Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem.
Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności wystawiony przez „INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. w Lubinie.

Dokumentacja

Udostępnij

ZWP