ERGO/Ex - ramiona odciągowe przeciwwybuchowe

Ramiona ssące ERGO-L/Z/Ex są przeznaczone do odsysania pyłów i gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesów technologicznych, przy których istnieje zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej będącej wynikiem mieszaniny substancji palnych w postaci pyłów lub gazów z powietrzem. Ramiona ssące ERGO-L/Z/Ex zostały sklasyfikowane jako urządzenia grupy II, kategorii 2, zagrożenia gazowego G i pyłowego D. Urządzenia zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia, dlatego mogą być stosowane w strefach 1(G) lub 21(D). Dopuszczalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +70°C.

Dokumentacja

Udostępnij

Ramiona odciagowe przeciwwybuchowe