OBS/P - odsysacze stacjonarne balansowe

Odsysacze balansowe OBS/P są przeznaczone do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Są stosowane w zajezdniach, garażach oraz stacjach obsługi i warsztatach naprawy samochodów. Mogą być montowane do ścian lub słupów podporowych. Współpracują z wentylatorami montowanymi na wsporniku ściennym lub na podstawie dachowej. Mogą być również przyłączone do magistrali systemu wyciągowego. Wbudowana przepustnica pozwala na zastosowanie mniejszego wentylatora, gdy jednocześnie jest używana tylko część odsysaczy podłączonych do magistrali.

Dokumentacja

Udostępnij

OBS P