OVER/SSAK

Odsysacz spalin OVER/SSAK jest przeznaczony do skutecznego usuwania spalin emitowanych z układów wydechowych pojazdów silnikowych z pionowym wylotem rury wydechowej. Odsysacze spalin są stosowane w garażach ciężkich pojazdów o stałym miejscu garażowania, na przykład straży pożarnej i innych jednostek ratowniczych, gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. W związku z tym wjazd do garażu następuje tyłem.

Dokumentacja

Udostępnij

Elementy instalacyjne