Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym pod numerem telefonu
58 666 23 07 lub adresem e-mail:
handlowy@klimawent.com.pl

UFO-A-N - urządzenia z dyszami Venturiego

Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-A-N są przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali, malowania proszkowego, obróbki żeliwa oraz podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe gromadzące cząsteczki pyłu na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.

Dokumentacja

Film

UFO A 15000 N Bez Kopułki