WPA-E-N/Ex - wentylator stanowiskowy

Wentylatory kołnierzowe WPA-E-N/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Są instalowane na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.

Dokumentacja

Udostępnij

WPA E N Ex Wentylatory Promieniowe Stanowiskowe