GLOBAL - odsysacze wiszące

Stacjonarne odsysacze spalin GLOBAL są przeznaczone do usuwania spalin z rur wydechowych samochodów w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Odsysacze są montowane na wysokości od 2 do 3 m do słupów lub ścian garażu, warsztatu naprawczego lub stacji obsługi pojazdów.

Dokumentacja

Udostępnij

Global Big11