RAK - urządzenie jedno i dwu -stanowiskowe do pyłów lepkich

Urządzenia typu RAK to podstawowe urządzenia filtrowentylacyjne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy. Urządzenia są przeznaczone do sporadycznego stosowania na stanowiskach spawalniczych o niewielkiej emisji pyłu spawalniczego.
Urządzenia skutecznie zatrzymują zarówno pyły suche, jak i lepkie, które wydzielają się przy spawaniu blach zaolejonych lub przy użyciu dużej ilości preparatów antyodpryskowych. Każde urządzenie posiada czterostopniowy system filtracji powietrza: filtr wstępny, matę filtracyjną, filtr kompaktowy oraz filtr węglowy absorbujący część zanieczyszczeń gazowych.
Filtry po osiągnięciu granicznej wartości zanieczyszczenia należy wymienić na nowe – nie nadają się one do regeneracji.

Dokumentacja

Udostępnij

RAK