SPAWACZ

Miejsce pracy: Gdynia

      Zadania:

 • spawanie elementów cienkościennych urządzeń wentylacyjnych i podzespołów zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną

Nasze wymagania:

 • książeczka spawacza
 • doświadczenie zawodowe 2 – 3 lata
 • obsługa półautomatu spawalniczego
 • obsługa narzędzi warsztatowych

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • pozapłacowe świadczenia pracownicze (między innymi prywatna opieka medyczna, dofinansowanie kart Multisport).

Miejsce i termin składania dokumentów

CV prosimy przesyłać na adres kadry@klimawent.com.pl

do dnia 31.05.2022 roku
z dopiskiem „Oferta pracy –– spawacz”

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną preferujemy składanie ofert drogą mailową.

W CV prosimy umieścić poniższą klauzulę:

 

Zgoda nr 1:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko spawacz zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym w dniu 11.03.2022 na stronie www.klimawent.com.pl przez KLIMAWENT SA, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. z poz 922)”. 

„Zgoda nr 2:                                                                                                                        

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia”

 • Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV jest KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262. Kontakt pod nr 58 629 64 80; e-mail: iodo@klimawent.com.pl.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV zbierane i przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody nr 2 powyżej – dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV będzie KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni.
 • Dane te będą przetwarzane przez okres trwania danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody nr 2 – przez okres trwania przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KLIMAWENT SA z siedzibą w Gdyni. Maksymalnie do roku czasu od dnia złożenia aplikacji.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do jej wycofania w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia, przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Dane wykraczające poza zakres przewidziany w w/w przepisach, podawane są dobrowolnie i przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podane dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji – ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 • Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.