BULLET-N - wentylator z wylotem poziomym

Wentylatory dachowe BULLET-N są przeznaczone do wentylacji ogólnej budynków. Służą do przetłaczania powietrza suchego o maksymalnej temperaturze +40°C, o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m³, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem. Rodzina wentylatorów liczy cztery wielkości o średnicach króćców przyłączeniowych: 160, 200, 250, 315 mm. Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.

Dostępne do wyczerpania zapasów.

Dokumentacja

Udostępnij

BULLET N