BlogWarsztat Samochodowy

Pracownicy warsztatów samochodowych narażeni są na szkodliwe działanie spalin, emitowanych przez silniki pojazdów naprawianych w zakładach. Zgodnie z przepisami, właściciele tego typu obiektów muszą zapewnić właściwą wymianę powietrza. W tym celu konieczne jest nie tylko zamontowanie odpowiedniego systemu wentylacji ogólnej, ale również wyposażenie stanowisk pracy w odciągi spalin. Te specjalistyczne urządzenia pozwalają odprowadzić toksyczne związki bezpośrednio z rur wydechowych pojazdów.

Dlaczego należy odprowadzać spaliny za pomocą odciągów?

Podczas czynności diagnostycznych podejmowanych w warsztatach samochodowych bardzo często konieczne jest uruchomienie silników pojazdów. W zamkniętym obiekcie spaliny emitowane przez samochody stanowią duże zagrożenie dla zdrowia pracowników. Wdychane przez ludzi przyczyniają się do rozwoju poważnych chorób układu krążenia, układu nerwowego, a także do powstania nowotworów. Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, konieczne jest zamontowanie odciągów spalin, stanowiących uzupełnienie ogólnego systemu wentylacji.

Przepisy prawa dotyczące jakości powietrza w warsztatach samochodowych

Konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy regulowana jest przepisami prawa. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy mówi, że w pomieszczeniach, w których emitowane są szkodliwe substancje, powinna zostać zapewniona odpowiednia wymiana powietrza. Stężenia szkodliwych substancji nie mogą przekraczać norm określonych przepisami. Zgodnie z tym rozporządzeniem, urządzenia wydzielające toksyczne gazy muszą zostać uszczelnione. Gdy nie ma zaś takiej możliwości, należy zamontować odpowiednio dobrane odciągi miejscowe.

Rodzaje odciągów spalin

Aby zapewnić skuteczne odprowadzanie spalin z warsztatów samochodowych, należy dobrze dobrać instalację do potrzeb. Małe zakłady mogą zostać wyposażone w indywidualne systemy wywiewne, odsysające spaliny z pojedynczych stanowisk pracy. Duże warsztaty powinny natomiast zainwestować w systemy zbiorcze, odprowadzające szkodliwe substancje z wielu stanowisk obsługi jednocześnie.

Pod względem konstrukcyjnym wyróżnić można:
• odciągi spalin wiszące proste,
• odciągi spalin bębnowe,
• szynowe systemy ssące,
• instalacje kanałowe.

Zgodnie z wymogami prawnymi, właściciele warsztatów samochodowych muszą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. W celu wyeliminowania chorób zawodowych związanych z wdychaniem spalin konieczne jest zamontowanie wydajnego systemu wentylacji oraz odciągów miejscowych. Odsysacze spalin podłączane bezpośrednio do rur wydechowych pojazdów pozwalają na natychmiastowe wychwycenie toksycznych substancji i odprowadzenie ich poza obręb budynku. Są najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracownikom oraz klientom warsztatów.