SLOT - stanowisko szlifiersko-spawalnicze

Stanowisko szlifiersko-spawalnicze SLOT jest przeznaczone do odciągania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami emitowanymi głównie podczas prac spawalniczych, ale również innych procesów, takich jak obróbka drewna, szlifowanie, gratowanie metali. Po wymianie rusztu można stanowisko stosować do odciągu pyłów powstających przy ręcznym cięciu palnikiem plazmowym.
Ujęcie pyłów następuje w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ich emisji: od dołu – przez komorę ssącą z rusztem, oraz z tyłu – przez pionową komorę ssącą. Stanowisko wymaga podłączenia do wentylatora wyciągowego, urządzenia filtrowentylacyjnego lub centralnej instalacji odciągowej.

Dokumentacja

Udostępnij

Stół z odciągiem