RAK-1-M-G - stanowiskowe urządzenia filtracyjne z filtrami wymiennymi

Urządzenie filtrowentylacyjne typu RAK-1-M-G jest urządzeniem przejezdnym, przeznaczonym do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na stanowiskach pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Jest przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców i może być używane w komorach naprawczo-przeglądowych.
Obwody elektryczne są przystosowane do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3×500 V z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO”.
Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem.
Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności wystawiony przez „INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. w Lubinie.

Dokumentacja

Udostępnij

RAK 1 M G