Warsztat Samochodowy

Odciąganie spalin w warsztatach samochodowych. Wymogi prawne

Pracownicy warsztatów samochodowych narażeni są na szkodliwe działanie spalin, emitowanych przez silniki pojazdów naprawianych w zakładach. Zgodnie z przepisami, właściciele tego typu obiektów muszą zapewnić właściwą wymianę powietrza. W tym celu konieczne jest nie tylko zamontowanie odpowiedniego systemu wentylacji ogólnej, ale również wyposażenie stanowisk pracy w odciągi spalin. Te specjalistyczne urządzenia pozwalają odprowadzić toksyczne związki…