BlogFiltracja

Wykonywanie wielu procesów technologicznych związanych z obróbką różnych materiałów, a także pakowaniem ich lub transportowaniem wiąże się często z powstawianiem dużych ilości pyłu. Niewielkie cząstki rozmaitych substancji zawieszone w powietrzu stanowią zagrożenie zarówno dla działających w pomieszczeniu urządzeń, jak i przebywających w nim ludzi. Pojawiający się pył może prowadzić do zacierania się różnych mechanizmów, zasłaniania ważnych dla funkcjonowania sprzętu czujników, a często także przekłada się na zwiększenie zagrożenia pożarowego. Zapylenie jest także czynnikiem wpływającym na zdrowie osób obsługujących poszczególne maszyny. Pył powoduje konieczność stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej, co w wielu przypadkach utrudnia pracę i zmniejsza jej wydajność. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji stosowanie systemów pozwalających na filtrację grubych pyłów suchych. Zobaczmy, w jaki sposób to zadanie może być wykonywane i sprawdźmy na jakiej zasadzie funkcjonują maszyny, które do tego służą.

Działanie urządzeń do filtracji pyłów grubych suchych

Pyły gruboziarniste to cząsteczki, których wielkość zawiera się w przedziale od 2,5 do 10 µm. Pyły tego typu są jednymi z zanieczyszczeń częściej powstających przy różnych procesach przemysłowych. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zanieczyszczenia powietrza powinny być usuwane tam, gdzie dochodzi do przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. Problemy z pyłami grubymi pojawiają się zwykle przy obróbce drewna, niektórych materiałów budowlanych, a także tworzyw sztucznych. Pył jest najczęściej uwalniany podczas szlifowania, cięcia i wiercenia. Pojawia się również przy przesypywaniu materiałów sypkich, zarówno w zakładach przetwórczych, jak i produkcyjnych. Pylić mogą również surowce stosowane w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, a także spożywczym czy chemicznym.

Jedną z najlepszych metod pozbywania się pyłu pojawiającego się na danym stanowisku pracy jest używanie specjalnych odciągów. Wykorzystują one wydajne wentylatory przemysłowe, służące do wytworzenia odpowiedniego podciśnienia. Słup zasysanego przez wyciągi powietrza unosi zawarte w nim pyły, pomagając w oczyszczeniu atmosfery. Odciągane pyły są następnie filtrowane i mogą być usunięte po zapakowaniu w szczelne worki lub pojemniki.

Wydajność urządzeń do filtracji grubych pyłów suchych musi być na tyle duża, by można było usunąć wszystkie powstające w danym miejscu pyły. Ze względu na to, że pył, np. pochodzący z obróbki drewna lub papieru może być łatwopalny, urządzenia muszą również zapobiegać wychwytywaniu iskier. Bardzo ważna jest również skuteczność samej filtracji. Od klasy użytego filtra zależy bowiem, jaka ilość zanieczyszczeń zostanie wyłapana, a tym samym jak czyste będzie powietrze po przefiltrowaniu.