Filtracja

Sposoby filtracji grubych pyłów suchych

Wykonywanie wielu procesów technologicznych związanych z obróbką różnych materiałów, a także pakowaniem ich lub transportowaniem wiąże się często z powstawianiem dużych ilości pyłu. Niewielkie cząstki rozmaitych substancji zawieszone w powietrzu stanowią zagrożenie zarówno dla działających w pomieszczeniu urządzeń, jak i przebywających w nim ludzi. Pojawiający się pył może prowadzić do zacierania się różnych mechanizmów, zasłaniania…