BlogInfo od ekspertaMgła olejowa w procesach przemysłowych

Mgła olejowa w procesach przemysłowych

Mgła olejowa wytwarzana w trakcie procesów przemysłowych niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Jest szczególnie szkodliwa dla przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, skóry, krwi i stawów. Ponadto osadza się na podłogach, maszynach i narzędziach, przez co zwiększa ryzyko urazów, utrudnia sprzątanie pomieszczeń, zanieczyszcza źródła światła oraz niszczy betonowe i budowlane konstrukcje. Gdy aerozole olejowe dostaną się do elektronicznych układów sterowania, powodują awarie sprzętu technologicznego. Z kolei olej zgromadzony na wewnętrznych powierzchniach kanałów wentylacyjnych zwiększa ryzyko pożaru i prowadzi do znacznych strat.

Podczas użytkowania i przechowywania płynów smarowo-chłodzących w maszynach rozwijają się szkodliwe mikroorganizmy. Potwierdzeniem ich obecności jest charakterystyczny zapach w pomieszczeniach, w których obrabia się metal z zastosowaniem tych płynów. Nawet bez zagłębiania się w mikrobiologię wiadomo, że wodne emulsje to doskonała pożywka dla bakterii i grzybów.

Klimawent S.A. jest wiodącym polskim producentem urządzeń do filtracji powietrza i wentylacji przemysłowej. Oferuje nowoczesne i skuteczne urządzenia do oczyszczania powietrza z olejnej mgły.

W ofercie firmy znajdują się stacjonarne urządzenia filtrujące serii MISTOL MIX. W obudowie, która jest posadowiona na konstrukcji wsporczej, zamieszczono komory: filtracyjną, separacyjną i osadniczą, wentylator promieniowy, filtry (siatkowy G2, kieszeniowy F8, HEPA H13), czujniki ciśnienia do kontroli stanu filtrów, zawór spustowy dla oleju i elektryczny blok sterujący.

Z kolei elektrostatyczne urządzenie filtracyjno-wentylacyjne PROTON zostało zaprojektowane do oczyszczania powietrza z mgły olejowej w pomieszczeniach produkcyjnych różnych branż. Jest przeznaczone do długotrwałego użytkowania w zamkniętych przestrzeniach i działa na zasadzie elektrostatycznego osadzania naładowanych cząstek. Wszystkie elementy filtrujące nadają się do mycia. Dzięki temu nie trzeba ich często wymieniać, a ich długotrwałe użytkowanie daje znaczące oszczędności.

Zaprojektowana przez Klimawent technologia oraz produkowane przez firmę urządzenia znacznie poprawiają warunki pracy, zmniejszają poziom wypadków i ryzyko pożarowe, a także poprawiają stan psychofizyczny pracowników. A to z kolei przyczynia się do wzrostu wydajności pracy.

 

Rinat Tairov
Dział Marketingu