Mgła olejowa w procesach przemysłowych

Mgła olejowa w procesach przemysłowych

Mgła olejowa w procesach przemysłowych Mgła olejowa wytwarzana w trakcie procesów przemysłowych niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Jest szczególnie szkodliwa dla przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, skóry, krwi i stawów. Ponadto osadza się na podłogach, maszynach i narzędziach, przez co zwiększa ryzyko urazów, utrudnia sprzątanie pomieszczeń, zanieczyszcza źródła…