Info od ekspertaUrządzenie łapacz iskier gwarancją bezpieczeństwa

Czym jest i do czego służy łapacz iskier podczas procesów produkcyjnych takich jak spawanie, szlifowanie ?

 

Łapacze iskier służą do gaszenia (wyłapywania) iskier powstających w różnych procesach.

 

Stosuje się je w miejscach zagrożonych pożarem np. w leśnictwie, przemyśle drzewnym, rolnictwie, obróbce metali.

W firmie Klimawent SA stosujemy łapacze iskier przy współpracy z urządzeniami filtracyjnymi pyłów spawalniczych, szlifierskich lub przy cięciu stali na wycinarkach laserowych i plazmowych. Ich zadaniem jest eliminacja iskier towarzyszących wymienionym procesom technologicznym, w celu zabezpieczenia filtrów przed możliwością powstania pożaru.

Łapacz iskier IS-10 jest zbudowany z panelu z wieloma przegrodami zapewniającymi labiryntowy przepływ powietrza oraz z dwóch przyłączy – kątowych lub osiowych.

Rys. 1. Zastosowanie łapacza iskier przy urządzeniu UFO-A-N.

Przegrody dzięki wielokrotnej zmianie kierunków przepływu strumieni powietrza powodują wygaszenie znajdujących się tam iskier. Przyłącza służą do połączenia panelu z urządzeniem filtrowentylacyjnym z jednej strony oraz z instalacją wentylacyjną z drugiej strony.

Przyłącze kątowe dzięki obrotowemu osadzeniu na okrągłym króćcu przyłączeniowym urządzenia umożliwia dogodne ustawienie łapacza względem instalacji ssącej. Można podłączyć się zarówno do przewodu znajdującego się tuż nad posadzką jak i w górnej części hali. W razie potrzeby można wspomóc się przyłączem osiowym.

Zalecana wydajność przepływu powietrza to 10.000 [m³/h]. Przy modułowych urządzeniach filtrowentylacyjnych o większych wydajnościach zaleca się stosowanie dwóch łapaczy. Każdy z nich powinien być osadzony na odrębnym króćcu każdego z modułów.

Konstruktorem tego rozwiązania jest pan Adam Korpacki.

 

Natalia Kaszyńska

Dyrektor ds. Marketingu i Administracji