Info od eksperta

W 2006 roku zakłady górnicze zwróciły się do naszej firmy z prośbą o zaproponowanie filtrowentylacyjnego urządzenia mobilnego przystosowanego do pracy w podziemnych, niemetanowych wyrobiskach kopalni surowców. Zadanie wymagało zaangażowania ze strony działów handlowego i konstrukcyjnego Klimawent oraz przedstawicieli zakładów górniczych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, do pracy w kopalniach, w komorach naprawczo-przeglądowych zaoferowano specjalne wykonanie urządzenia RAK-1-M-G. Jednostka tego typu posiada obwody elektryczne przygotowane do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3x500V oraz Certyfikat Zgodności wystawiony przez „INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. w Lubinie.

RAK 1 M G

Rys.1  Urządzenie RAK-1-M-G.

Urządzenie jest wyposażone m.in. w filtry wymienne (filtr siatkowy, matę filtracyjną klasy G3, filtr kompaktowy klasy F9, filtr z włókniny impregnowanej węglem aktywnym). Urządzenie przejezdne przed rozpoczęciem eksploatacji należy doposażyć w jedno ramię ssące o średnicy 160 mm lub dwa ramiona ssące o średnicy 125 mm ERGO LUX. Do różnych polskich kopalń dostarczyliśmy już ponad 100 urządzeń typu RAK-1-M-G! KLIMAWENT jest dumny z tego, że zapewnia pracownikom dogodne warunki pracy także pod ziemią. Czyste powietrze, zdrowie i bezpieczeństwo pracownika są dla nas priorytetem.

Paweł Wojtowicz

Zastępca Kierownika Działu Handlowego

 

Więcej informacji i danych technicznych na temat urządzenia RAK-1-M-G.