Info od eksperta

Pyły produkcyjne stanowią poważny problem w wielu gałęziach przemysłu różnią się pod względem wielkości cząsteczek, pochodzenia oraz składu chemicznego. Nadrzędnym celem ich eliminacji z powietrza jest zapewnienie bezpiecznych warunków do pracy.

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się pyły i inne zanieczyszczenia, grozi rozwojem poważnych chorób m.in. pylicy. Dlatego w zakładach przemysłowych niezbędne jest korzystanie z profesjonalnych urządzeń odpylających. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność odpylacza, bo nie każde urządzenie stacjonarne sprawdzi się np. w niewielkim zakładzie produkcyjnym. W takiej sytuacji najlepszym wyborem będą niewielkie odpylacze mobilne, z których można korzystać na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zdj. 1 Urządzenie mobilne z dwoma ramionami odciągowymi

Na efektywność działania urządzeń filtracyjnych i odpylających wpływają różne parametry zanieczyszczeń, dlatego na etapie zakupu odpylacza, najlepiej skorzystać z fachowej porady eksperta. Dzięki pomocy specjalisty można uniknąć kosztownych błędów oraz precyzyjnie dopasować urządzenie do indywidualnych potrzeb.

 

Agnieszka Klawikowska

Kierownik Działu Marketingu