Info od ekspertaKlimawent profesjonalne urządzenie

Filtrowentylacja oparta o energooszczędne silniki

Od kilku lat ABB dostarcza silniki elektryczne do gdyńskiej firmy Klimawent S.A. Urządzenia wykorzystywane są w jednostkach  filtrowentylacyjnych, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń powstałych podczas procesów produkcyjnych. Ponieważ w takich przypadkach liczy się przede wszystkim niezawodność i energooszczędność.

Często zdarza się, że o jakości produktu decydują urządzenia, które nie są nieodłącznym elementem linii technologicznej. Tak jest w wypadku systemów wentylacyjnych i filtracyjnych. Bez nich można przecież prowadzić produkcję. Jednak ich zastosowanie wpływa na czystość, bezpieczeństwo i komfort pracy, a więc również na jakość wytwarzanego produktu. Dlatego firma BIAWAR, lider rynku elektrycznych ogrzewaczy wody, na stanowisku spawalniczym zainstalowała jednostkę filrtowentylacyjną Klimawent, wyposażoną w nowoczesne silniki ABB.

Urządzenia filtrowentylacyjne są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania, gazowego lub plazmowego cięcia metali, malowania proszkowego oraz innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy tworzyw sztucznych. Jednym z krajowych producentów tego typu rozwiązań jest gdyńska spółka Klimawent. Od 1992 roku buduje swoją pozycję lidera, eksportując produkty na rynki europejskie, amerykańskie
i bliskiego wschodu.

– Przygotowujemy także rozwiązania dla największych polskich firm produkcyjnych. Każde zlecenie to indywidualnie opracowywany projekt, zależny od stanowiska, ilości zanieczyszczonego powietrza i specjalnych wymagań odbiorcy – tłumaczy Łukasz Waligórski, projektant z firmy Klimawent. Jak podkreśla, produkty Klimawentu mają być m.in. skuteczne, przyjazne środowisku oraz energooszczędne. Dlatego też wszystkie specjalistyczne podzespoły dobiera się ze szczególną uwagą.

– Od kilku lat dostarczamy do Klimawentu nasze silniki, które są wykorzystywane w jednostkach filtrowentylacyjnych – mówi Grzegorz Kopyść, inżynier sprzedaży i ekspert ds. efektywności energetycznej w biznesie Systemów Napędowych ABB
w Polsce. – Ich specjalny typoszereg spełnia oczekiwania naszego partnera, ponieważ są to urządzenia wysokosprawne, niezawodne, a przede wszystkim efektywne energetycznie. Dzięki temu spełniają wysokie wymagania związane z ekologią
i kosztami eksploatacji – pomagają zmniejszać rachunki i emisję CO2.

Sztandarowym produktem firmy Klimawent są urządzenia z grupy UFO-A-N przeznaczone do oczyszczania powietrza
z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Składają się z komór filtracyjnych oraz wentylatorów
o różnych wydajnościach nominalnych, zależnie od typu urządzenia. Na potrzeby tej linii produktowej ABB dostarcza silniki
o mocach 11 – 22 kW.

 

Lider rynku dla lidera rynku

Z propozycją współpracy zwróciła się do firmy Klimawent białostocka spółka NIBE-BIAWAR. Największy w Polsce producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań grzewczych do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i usługowych. Niedawno w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firma uruchomiła nowy zakład produkcyjny. Stąd też kontrakt na zabezpieczenie strefy spawania przed uciążliwym i szkodliwym zapyleniem.

– Na zapytanie ofertowe firmy BIAWAR przygotowaliśmy odpowiednie rozwiązanie, wykorzystując silnik ABB. Po naszej stronie był projekt całego systemu, jego przygotowanie i montaż, pozostałą część instalacji BIAWAR przygotował we własnym zakresie – opowiada o zamówieniu Łukasz Waligórski. – Dla naszego klienta to jeden z najważniejszych elementów infrastruktury technicznej, ponieważ spawanie w ich procesie produkcyjnym to jedna z najważniejszych technologii.

Klimawent to spółka o ogromnym potencjalne. Zatrudnia ponad 160 osób i specjalizuje się w urządzeniach do filtrowentylacji całych hal, jak również odciągów stanowiskowych. – Oferujemy wiele innowacyjnych rozwiązań. Nasze urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe. Gromadzą one cząsteczki pyłu na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza – tłumaczy Łukasz Waligórski. Gdyńska firma cały czas rozszerza swoje portfolio. W ofercie posiada m.in. odsysacze spalin samochodowych, pochłaniacze dymu tytoniowego czy też systemy automatycznego odśnieżania dachów TIR-ów.

– Klimawent stosuje nasze silniki w kilku typoszeregach urządzeń filtrowentylacyjnych. Nasza współpraca, która trwa już ponad cztery lata, systematycznie się rozszerza – mówi Grzegorz Kopyść.

Obie firmy wspólnie pracują nad kolejnymi rozwiązaniami. Analizują w tej chwili możliwość zastosowania pakietów napędowych z silnikami SynRM IE5 i falownikiem ACH 580. Takie rozwiązanie, to oszczędność energii dla użytkownika końcowego – pakiet napędowy SynRM gwarantuje bowiem wysoką wydajność sterowania we wszystkich zastosowaniach, również w branży HVAC.

 

Łukasz Waligórski

Projektant