Blogspawanie

Podczas spawania emitowane są szkodliwe pyły i gazy. Aby zabezpieczyć pracowników przed ich wpływem należy zamontować specjalistyczne odciągi spawalnicze, pozwalające na odprowadzanie niebezpiecznych substancji poza obręb spawalni. Wyposażenie stanowisk spawalniczych szczegółowo określone jest przez odpowiednie przepisy prawa, między innymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Przyjrzyjmy się, czy zgodnie z przepisami każda spawalnia powinna posiadać odciąg spawalniczy.

Co powinno znajdować się w spawalni zgodnie z przepisami?

Budowa spawalni bardzo precyzyjnie opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Określona jest minimalna wysokość pomieszczenia, wolna powierzchnia, jaka musi przypadać na każde stanowisko spawalnicze, a także materiały, z których należy wykonać podłogę, ściany oraz strop. Co istotne, w jednym z punktów rozporządzenia jasno wskazane jest, że każdy warsztat musi posiadać instalację wentylacyjną, skutecznie odprowadzającą zanieczyszczenia.

W przepisach znaleźć można również informację o wyposażeniu, jakie powinno znajdować się w spawalni. Każde stałe stanowisko pracy powinno zatem zawierać stół spawalniczy oraz oprzyrządowanie zależne od tego, jak osprzęt jest stosowany. W zapisach rozporządzenia znajduje się także informacja o tym, że  stałe stanowisko spawalnicze – niezależnie od ogólnej instalacji wentylacyjnej – powinno zostać wyposażone w wentylację stanowiskową. W warsztatach bardzo często mamy do czynienia z kilkoma stanowiskami pracy. Zgodnie z przepisami, każde z nich musi posiadać niezależny odciąg spawalniczy.

Wentylacja stanowiskowa w spawalni

Do odprowadzania szkodliwych pyłów i gazów ze stanowiska spawalniczego służą odciągi miejscowe. Jak sama nazwa wskazuje, są one przeznaczone do montażu dokładnie w miejscu powstawania zanieczyszczeń. Odciąg spawalniczy zamontowany bezpośrednio nad miejscem pracy spawacza pozwala na wyłapanie każdej drobinki powstałej w procesie spawania. Odciągów miejscowych powinno zatem być dokładnie tyle, co stanowisk spawalniczych. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu pracownikowi.

Każda spawalnia powinna być wyposażona w odpowiednio dobrany system wentylacji. Oprócz instalacji zapewniającej wymianę powietrza w całym warsztacie konieczne jest także zamontowanie odciągów miejscowych. Każde stanowisko spawalnicze musi być zaopatrzone w odciąg spawalniczy, pozwalający na odprowadzanie szkodliwych substancji bezpośrednio z miejsca ich powstawania. Odpowiednio dobrane i prawidłowo zamontowane urządzenia filtrowentylacyjne stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników.