Blogwarsztat spawalniczy Klimawent

Stoły spawalnicze z odciągiem to jeden z niezbędnych elementów wyposażenia każdego stanowiska spawalniczego. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się zarówno komfort i jakość pracy spawacza, jak i możliwe jest uniknięcie zagrożenia związanego z negatywnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie spawacza i osób obsługujących inne stanowiska pracy w tym samym pomieszczeniu. Poznaj 5 ważnych zalet korzystania z profesjonalnego stołu spawalniczego z odciągiem.

Stół z odciągiem – niezbędne wyposażenie stanowiska spawalniczego

Spawanie to jedna z najczęściej stosowanych metod łączenia metali, z których powstają elementy konstrukcji, stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki maszyn, a także pojazdów. Na jakość powstałych połączeń wpływa m.in. czystość środowiska pracy spawacza, dlatego stoły spawalnicze z odciągiem to obecnie podstawowe wyposażenie zakładów produkcyjnych. Nie mniej ważnym aspektem, który przemawia za korzystaniem ze stołów spawalniczych z odciągiem, jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas spawania powstają różne zanieczyszczenia, czyli m.in. szkodliwe gazy i pyły, które zagrażają zdrowiu pracowników, przyczyniając się do rozwoju chorób zawodowych. Obecnie obowiązujące przepisy wymuszają na pracodawcach stosowanie różnorodnych rozwiązań, które wpływają na higienę i bezpieczeństwo pracy, a jednym z nich jest wymóg wyposażenia stanowiska spawalniczego w odpowiedni system wentylacji.

5 najważniejszych zalety stołów spawalniczych z odciągiem

Stoły spawalnicze z odciągiem zapewniają możliwość skutecznej ochrony zdrowia spawacza oraz ograniczają ryzyko związane z rozwojem chorób zawodowych. To najważniejsza z zalet tego rozwiązania, bo zdrowie jest wartością nadrzędną.

Drugą i równie ważną z zalet korzystania ze stołów spawalniczych wyposażonych w specjalne odciągi, jest poprawa jakości pracy spawacza. Mniej zabrudzonych np. pyłami i innymi zanieczyszczeniami spawów to mniejsze koszty związane z produkcją oraz krótszy czas pracy – właściwie wykonane połączenia spawane nie wymagają dużych nakładów pracy ze strony pracowników, którzy zajmują się innymi procesami technologicznymi np. szlifierza-polernika.

Trzecia zaleta profesjonalnie wyposażonego stanowiska pracy to poprawa komfortu pracy spawacza, dzięki czemu może on wykonywać swoje zadania w krótszym czasie i bez większych problemów.

Nie mniej ważne są pozostałe zalety korzystania z tego rozwiązania, czyli możliwość przeprowadzania na tym samym stanowisku pracy innych procesów technologicznych, a także możliwość utrzymania w czystości stołu spawalniczego i poprawa jakości powietrza w zakładzie pracy.