Info od eksperta

Przełom 2023 i 2024 r. w dziedzinie HR

W małym skrócie przypominam, co też zmieniło się w 2023 r i co na dziś niesie ze sobą 2024 rok.

W 2023 jedną z najistotniejszych zmian z punktu widzenia pracowników i pracodawców było dwukrotne podwyższenie płacy minimalnej do docelowej kwoty 3600 zł brutto.

Z kolei w lutym ubiegłego roku weszły w życie przepisy umożliwiające przeprowadzanie kontroli trzeźwości przez pracodawców zarówno wśród swoich pracowników, jak
i (co istotne) osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz B2B.

W kwietniu zaś miało miejsce kilka istotnych zmian. Między innymi została zaimplementowana dyrektywa UE Work-Life Balance. Przykładowo dzięki niej urlop rodzicielski wydłużył się do 41 tygodni, z tą jednak zmianą, że 9 tygodni przysługuje drugiemu z rodziców bez możliwości zrzeczenia się na korzyść pierwszego. W skrócie: nie wykorzystasz w wyznaczonym terminie? Przepada.

Zmieniły się także zasady podpisywania umów na okres próbny – ich długość uwarunkowana została planowaną długością zatrudnienia po ich zakończeniu. Kodeks pracy i rozszerzył się o takie punkty jak praca zdalna, okazjonalna praca zdalna w wymiarze 24 dni/rok, urlopy na szczególne sytuacje. Ponadto 2023r przyniósł zmiany
w dodatkowych informacjach o warunkach zatrudnienia, zmiany przy rozwiązywaniu umów na czas określony oraz zmiany w procesach sądowych dot. pracowników. Pod względem HR-owym to był bardzo intensywny rok.

A czego się spodziewamy w 2024 r.?

Ponownie dwukrotnej podwyżki płac z 3600 brutto na docelowe 4300 brutto, a co za tym idzie zmian w minimalnych stawkach z tyt. umów cywilno-prawnych do stawki od lipca 2024 28,10 brutto/h. Od kwietnia natomiast zmiany w wysokości odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Semi-HRowo to do 17 maja pracodawcy będą zobowiązani dopasować do nowych wymagań BHP stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

 

Kamila Stankowska
Kierownik Działu Personalnego