Blogtrociny zdjęcie

System wentylacji ma na celu wymianę zużytego, zanieczyszczonego powietrza i zastępowanie go świeżym powietrzem. Skutecznie działająca wentylacja jest niezbędna nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale także obiektach przemysłowych. Jednym z typów wentylatorów są wentylatory transportowe, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle drzewnym. Wyjaśniamy, jakie zastosowanie i znaczenie dla zdrowia pracowników mają wentylatory transportowe.

Czym różni się wentylator transportowy od innych typów wentylatorów?

Wentylatory transportowe to szczególny typ wentylatorów. Ich budowa pozwala na transport powietrza, w którym znajdują się cząsteczki stałe. Z tego względu wentylatory transportowe znajdują zastosowanie m.in. w obiektach przemysłowych, w których dokonywana jest obróbka drewna. Dzięki wentylatorom transportowym można zadbać o prawidłową wentylację wywiewną, nawiewną oraz wentylację poszczególnych stanowisk pracy, bez obaw o ich uszkodzenie na skutek transportu powietrza zanieczyszczonego pyłami i innymi zanieczyszczeniami o różnym stopniu granulacji.

W przypadku typowych wentylatorów transport powietrza zanieczyszczonego pyłami i innymi cząsteczkami może doprowadzić do ich awarii na skutek przywierania zanieczyszczeń do wirnika wentylatora. W przypadku wentylatorów transportowych mamy do czynienia ze specyficzną budową, która ogranicza ryzyko wystąpienia awarii, gwarantując długotrwałą i wydajną pracę systemu wentylacji.

Gdzie stosowane są wentylatory transportowe?

Jedną z dziedzin przemysłu, w której najczęściej znajdują zastosowanie wentylatory transportowe, jest przemysł drzewny. Są one stosowane np. na halach produkcyjnych, w tartakach i stolarniach, utrzymując prawidłową jakość powietrza i dbając o zdrowie narażonych na kontakt z pyłami pracowników.