Blogpodział wentylacji klimawent

Wybór systemu wentylacji bywa bardzo trudny, co ma związek z różnym sposobem działania poszczególnych rozwiązań. Najprostsza klasyfikacja wentylacji uwzględnia siły powodujące przepływ powietrza, dzieląc systemy wentylacji na wentylację naturalną oraz wentylację wymuszoną. Jakie jeszcze kryteria brane są pod uwagę podczas podziału systemów wentylacji? Podpowiadamy.

Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów wentylacji

Systemy wentylacji stosowane w budynkach o różnym przeznaczeniu są klasyfikowane z uwzględnieniem kilku kryteriów. Jednym z najważniejszych jest rodzaj siły, która powoduje przepływ powietrza, pozwalając na jego systematyczną wymianę w pomieszczeniach. Pod względem rodzaju siły powodującej przepływ powietrza dzielimy wentylację na wentylację naturalną (grawitacyjną) oraz wentylację wymuszoną (mechaniczną). Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się na procesie konwekcji. Zużyte, ogrzane powietrze z pomieszczeń unosi się pod sufit dzięki różnicy gęstości i ciśnień, skąd jest usuwane za pomocą kanałów wentylacyjnych. Wentylacja grawitacyjna często działa wadliwie, bo zapominamy, że musimy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, do czego służą m.in. nawiewniki okienne.

Wentylacja mechaniczna jest systemem, który działa dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza – za przepływ powietrza w pomieszczeniach odpowiadają wentylatory. W tym przypadku mamy do czynienia z wentylacją nawiewną, wentylacją wywiewną, wentylacją nawiewno-wywiewną oraz wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wentylację możemy podzielić również pod względem zastosowania w różnego rodzaju obiektach budowlanych na wentylację domową, która znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych i wentylację przemysłową.

Inne kryteria klasyfikacji systemów wentylacji 

Systemy wentylacji dzielone są także z uwzględnieniem innych kryteriów, do których zaliczamy np.:

  • prędkość transportu powietrza w przewodach wentylacyjnych – w tym przypadku wyróżniamy systemy wentylacji o niskiej prędkości przepływu powietrza, średniej prędkości przepływu powietrza i wysokiej prędkości przepływu powietrza,
  • czasu działania systemu – wentylacja działająca w sposób ciągły i wentylacja okresowa,
  • różnicy ciśnienia powietrza w pomieszczeniach – wentylacja podciśnieniowa i wentylacja nadciśnieniowa.

Kryteria różnicujące systemy wentylacji to także liczba przewodów magistralnych, zakres dodatkowych funkcji np. uzdatniania tłoczonego do pomieszczeń powietrza oraz zakres działania systemu – wentylacja ogólna w całym budynku oraz wentylacja miejscowa np. na poszczególnych stanowiskach pracy.