BlogRodzaje wentylatorów dachowych

Wentylacja pomieszczeń i całych budynków może być realizowana za pomocą systemów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Wentylacja grawitacyjna działa dzięki różnicy ciśnień wywołanej odmienną temperaturą, a zatem i gęstością powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

Wentylacja mechaniczna funkcjonuje zaś dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza, który jest możliwy dzięki zainstalowaniu odpowiednich wentylatorów. To pierwsze rozwiązanie ma wiele ograniczeń i nie sprawdza się w budynkach wysokich lub o dużej kubaturze. Nie nadaje się również do obiektów przemysłowych, gdzie powstają różnego typu dodatkowe zanieczyszczenia.

Wentylacja mechaniczna najczęściej jest realizowana w postaci kompleksowego systemu kanałów wentylacyjnych i odpowiednio dobranej centrali wentylacyjnej. Drugą, często wykorzystywaną możliwością jest instalacja właściwych wentylatorów dachowych. To rozwiązanie pomaga w wymianie powietrza na określonym obszarze czy w wybranych pomieszczeniach. Dość często jest też stosowane w przypadku montażu wyciągów stanowiskowych.

 

Rodzaje wentylatorów dachowych

Wentylatory dachowe różnią się od siebie wieloma parametrami. Mogą być produkowane w wersjach o różnej mocy i wytwarzanym ciśnieniu, a także typem warunków, do których są przystosowane. Wytwarza się m.in. specjalne serie wentylatorów odpornych na agresywne czynniki chemiczne, wysokie zapylenie lub przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

 

Wentylatory dachowe są również dostępne w odmianach, które charakteryzują się zupełnie innym rozwiązaniem konstrukcyjnym wylotu powietrza. W przypadku wentylatorów dachowych stosuje się dwa typy wylotów: wyrzut powietrza pionowy oraz wyrzut poziomy.

Wyrzut pionowy oznacza, że powietrze wywiewane  z wnętrza budynku jest kierowane do góry. W wentylatorach z wyrzutem poziomym strumień powietrza jest ukierunkowany wzdłuż połaci dachu.

Wyrzut pionowy jest przeznaczony dla rozwiązań, w których powietrze opuszczające budynek może zawierać dużą ilość zanieczyszczeń i substancji potencjalnie szkodliwych. Ukierunkowanie strumienia powietrza w górę ma na celu sprawienie, że cała emisja jest uwalniana do atmosfery i nie ma możliwości przedostania się w pobliże otworów okiennych, wejść na dach lub czerpni świeżego powietrza.

Wyrzut poziomy może być używany wówczas, gdy nie ma niebezpieczeństwa, że w wywiewanym powietrzu są substancje zawierające groźne zanieczyszczenia lub konstrukcja budynku wyklucza dostanie się strumienia powietrza w pobliże okien, drzwi lub wlotów powietrza.