Blogcięciu termicznym

Istnieje wiele procesów technologicznych, których prowadzenie wymaga zapewnienia odpowiednich warunków, w związku z powstającymi podczas nich zanieczyszczeniami. Jednym z takich procesów jest obróbka termiczna metali, która wiąże się z emisją różnych rodzajów substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu i dla jakości realizowanego zadania. Do odprowadzania pojawiających się podczas cięcia termicznego gazów i zanieczyszczeń stosuje się stoły SCT. Zobaczmy, jak one funkcjonują i przyjrzyjmy się specyfice samego procesu cięcia termicznego.

 

Metody cięcia termicznego

Cięcie termiczne to jedna z chętniej wykorzystywanych metod obróbki metalu. Pozwala na uzyskiwanie dobrej jakości krawędzi, a przy tym nadaje się do pracy z materiałami o różnej grubości. Za pomocą cięcia termicznego można przecinać zarówno duże i masywne obiekty, np. elementy demontowanych konstrukcji, jak i wycinać precyzyjne wzory w cienkich blachach za pomocą urządzeń sterowanych komputerowo.

Obróbka termiczna metalu związana z jego cięciem polega na punktowym podniesieniu temperatury metalu i odparowaniu lub usunięciu jego cząstek przy pomocy strumienia gazu. Wśród metod stosowanych w tym procesie możemy wyróżnić cięcie gazowe, cięcie laserowe oraz cięcie plazmą.

W przypadku cięcia gazowego odpowiednia temperatura jest uzyskiwana dzięki spalaniu podawanego gazu, zwykle acetylenu lub propanu. W miejsce cięcia dostarczany jest także tlen. W reakcji z ciętym metalem w obecności tlenu powstają różnego rodzaju tlenki. Mają one postać płynną, podczas gdy reszta metalu, która nie ma kontaktu ze strumieniem gazu, zachowuje swoją strukturę. Utlenione płynne fragmenty są usuwane z obszaru cięcia za sprawą strumienia gazu. Cięcie laserowe wykorzystuje skoncentrowaną wiązkę światła, która upłynnia metal, prowadząc do jego odparowania lub wyrzucenia za pomocą strumienia gazu osłonowego. Przy cięciu plazmą wykorzystywany jest strumień gazu. W wysokiej temperaturze zamienia się on w plazmę, a roztopiony materiał jest usuwany ze szczeliny za sprawą energii kinetycznej strumienia gazu.

 

Wspólną cechą metod termicznych jest to, że w ich wyniku powstaje duża ilość lotnych związków o wysokiej temperaturze, które muszą być bezpiecznie usunięte i wyprowadzone na zewnątrz. Ze względu na charakterystykę procesu substancje to muszą być odbierane ze stanowiska roboczego od dołu, ponieważ głowica tnąca porusza się nad materiałem, a strumień gazu przechodzi przez szczelinę i znajduje ujście pod ciętą powierzchnią. Idealnym rozwiązaniem są w tej sytuacji specjalne stoły do cięcia termicznego. Odbierają one bowiem wszystkie opary powstające w wyniku cięcia umieszczonych nad nimi elementów metalowych i kierują je do systemu filtracyjnego i układu odprowadzającego gazy na zewnątrz.