BlogRamię stanowiskowe

Ramię stanowiskowe to urządzenie, którego zadaniem jest zapewnienie czystego powietrza na stanowisku pracy. Ramię, w połączeniu z odpowiednio dopasowanym filtrem powietrza, usuwa szkodliwe pyły i gazy powstałe podczas szlifowania, spawania, lutowania oraz ostrzenia.

Dobór ramienia odciągowego do zanieczyszczenia

Typ urządzenia należy dostosować do zanieczyszczenia oraz branży, w jakiej działa dana firma.  Istnieje kilka rodzajów ramion odciągowych.

  • Ramiona odciągowe przegubowe – zaprojektowane są do odciągania pyłów i gazów spawalniczych, a także innych drobnych pyłów bezpośrednio od źródła emisji. Skutecznie usuwają zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Taki typ urządzeń przeznaczony jest dla najbardziej wymagających użytkowników ze względu na swoją funkcjonalność i nowoczesny wygląd. Ramiona produkowane są w wersjach wiszącej lub stojącej.
  • Ramiona odciągowe przeciwwybuchowe – służą do odsysania zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia procesów technologicznych, przy których istnieje zagrożenie wybuchu mieszaniny substancji palnych w postaci pyłów lub gazów z powietrzem.
  • Ramiona odciągowe teleskopowe – zaprojektowane są do odciągania pyłów i gazów spawalniczych oraz innych pyłów bezpośrednio u źródła emisji. Ramiona przeznaczone są do ograniczonych przestrzeni roboczych.
  • Ramiona odciągowe przegubowe – służą do usuwania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na stanowiskach pracy, na których występuje niewielkie zanieczyszczenie. Taki typ urządzeń stosowany jest w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym, złotniczo-jubilerskim.

Stosowanie ramion odciągowych

Ramiona odciągowe wykorzystywane są zarówno na pojedynczych stanowiskach spawalniczych, jak i przy ich zwiększonej liczbie. Zaprojektowane są w taki sposób, aby odciągnąć szkodliwe zanieczyszczenia w miejscu pracy takie jak: dym spawalniczy, gaz, opary, kurz i pył. Urządzenia składają się z rur stalowych o gładkiej powierzchni, mobilnego gniazda oraz ssawki z uchwytem. Ramiona posiadają panel do regulacji i odcięcia przepływu powietrza, co jest pomocne przy instalacjach wielostanowiskowych. Długość ramion odciągowych można wydłużyć dzięki zastosowaniu dodatkowych wysięgników