Info od eksperta

Do obsługi procesu szlifowania stali z naszej oferty doskonale nadają się urządzenia filtrowentylacyjne mobilne typu ROBUST lub stacjonarne typu STRONG. Do współpracy np. ze szlifierką stacjonarną w przypadku występowania suchych i grubych pyłów możemy zastosować jednostkę ROBUST. Jeśli przeważają pyły drobne należy dobrać urządzenie STRONG. Znając średnicę króćca lub króćców aspiracyjnych w obudowie szlifierki, wymiary tarczy możemy określić zapotrzebowanie na wydajność odciągu. Króćce z wlotem w urządzeniu należy połączyć przewodem elastycznym lub za pomocą instalacji sztywnej.

ROBUST

Rys. 1 Urządzenie ROBUST-1000.

Zarówno ROBUST, jak i STRONG, posiadają obudowę stalową, wentylator promieniowy z tłumikiem akustycznym, łapacz iskier w postaci przegród na wlocie powietrza, aparaturę elektryczną. Urządzenia ROBUST oferujemy w wersji na wydajność nominalną 1000 m³/h oraz 2000 m³/h i są wyposażone w filtr nabojowy z tkaniny celulozowo-poliestrowej. Filtr należy okresowo, manualnie regenerować za pomocą zainstalowanego strzepywacza. Wytrącone pyły gromadzą się w wyjmowanej szufladzie.

STRONG

Rys. 2 Urządzenie STRONG-5000.

W odróżnieniu do ROBUST, urządzenia STRONG występują w trzech wielkościach – o wydajności nominalnej 1000 m³/h, 2000 m³/h oraz 5000 m³/h. Jednostki są wyposażone kolejno w jeden, dwa i cztery filtry nabojowe poliestrowe regenerowane automatycznie za pomocą impulsów sprężonego powietrza. Okresowe czyszczenie filtrów odbywa się samoczynnie, odpowiada za nie zespół składający się z zaworów elektromagnetycznych
i zbiornika sprężonego powierza sterowany zespołem elektrycznym. Wymagane jest podłączenie do urządzenia instalacji sprężonego powietrza. Urządzenia STRONG są wyposażone w metalowy pojemnik na odpady z kółkami.

Uchwycenie zanieczyszczeń bezpośrednio u źródła emisji, np. z obudowy szlifierki poprawia jakość powietrza na stanowisku pracy i w pomieszczeniu, co niewątpliwie wpływa na zdrowie pracowników. Zastosowanie urządzenia filtrowentylacyjnego ROBUST, bądź STRONG pozwala na recyrkulację oczyszczonego powietrza do hali.

Paweł Wojtowicz
Z-ca Kierownika Działu Handlowego

 

Więcej informacji o opisanych urządzeniach i ich szczegółowe dane techniczne na stronach internetowych: