BlogWarszawa

Moja współpraca z firmą Klimawent S.A. zaczęła się w 2007 r., w momencie, kiedy zdecydowano o zakupie obiektu biurowo-magazynowego w Sulejówku. Dowiedziałem się o tej decyzji od prezesa Janusza Kaszyńskiego, z którym utrzymywałem kontakty od czasu ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej. Złożyłem ofertę współpracy, która została przyjęta. W Sulejówku posiadaliśmy magazyn obsługiwany przez dwóch magazynierów. Założenia były dwa. Po pierwsze, towar będzie szybciej dostarczany do klientów z naszego rejonu. Po drugie, będziemy prowadzili sprzedaż bezpośrednio z magazynu, co powinno wpłynąć na jej wzrost. Rzeczywistość zweryfikowała naszą koncepcję i została podjęta decyzja o sprzedaży obiektu.

Przeprowadzka do Warszawy

W wyniku tej decyzji przenieśliśmy naszą siedzibę do nowego budynku przy Alei Stanów Zjednoczonych 51. Nowa siedziba była mniejsza i nie miała magazynu, lecz lokalizacja w centrum miasta rekompensowała mniejszą niż dotąd przestrzeń.

Następnie, w 2013 r. przeniosłem naszą działalność do nowej siedziby, na ulicę Wiązaną 30A w Warszawie. Od tego momentu prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Decyzja ta miała wiele pozytywnych skutków, między innymi możliwa była redukcja comiesięcznych kosztów czy brak limitu czasu pracy – reguluję ją sobie sam. Głównym celem działalności jako przedstawicielstwa regionalnego było poszukiwanie klientów z obszaru naszej aktywności i utrzymywanie z tymi klientami jak najlepszych relacji. Również dążenie do tego, aby nie byli to klienci jednorazowi, lecz aby chcieli wracać do nas w przyszłości. Staramy się obsługiwać klientów kompleksowo. W przypadku zapytania ofertowego, które dotyczy odciągów spalin, dymów spawalniczych, wentylacji ogólnej czy różnego rodzaju pyłów, moja praca rozpoczyna się od wizji lokalnej u klienta. Następnie przygotowuję ofertę, która stanowi miniprojekt. Zawiera ona część opisową i część handlową uwzględniającą wartość urządzeń, materiałów instalacyjnych i usługi montażowej.

Nowym i ciekawym dla Klimawentu tematem jest wentylacja strzelnic krytych i oferowanie modułowych strzelnic taktycznych MoST. Temat pojawił się u nas w wyniku zbiegu okoliczności i wielu kontaktów z osobami, które miały wiedzę na temat tego rynku. W efekcie wykonaliśmy wentylację czterech linii strzeleckich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, wentylację strzelnicy krytej Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz PIAP w Warszawie. Zrealizowana została również strzelnica kontenerowa dla Służby Ochrony Kolei w Zbąszyniu. Obecnie w trakcie realizacji jest wentylacja strzelnicy dla Straży Granicznej w Przemyślu. Można powiedzieć, iż mamy wiedzę i doświadczenie w realizacji wentylacji strzelnic i jesteśmy w stanie konkurować na tym rynku z innymi firmami zajmującymi się tym zagadnieniem.