Blogwentylacja

Projektując instalację wentylacyjną należy kierować się precyzyjnymi danymi technicznymi, tak aby osiągnąć optymalną jakość powietrza wewnątrz budynku. Do określenia warunków panujących w pomieszczeniach stosowane są specjalistyczne pojęcia, opisujące powietrze pod kątem takich parametrów jak wilgotność, temperatura czy zawartość dwutlenku węgla. Tłumaczymy, co kryje się pod tymi pojęciami i jakie znaczenie mają wspomniane parametry przy projektowaniu systemów wentylacji.

Jakie parametry powietrza należy uwzględnić przy projektowaniu wentylacji?

Komfort i bezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach w dużej mierze zależą od jakości powietrza. Najlepiej oddycha się gdy jest ono czyste i ma ograniczoną zawartość dwutlenku węgla. Powinno być natomiast bogate w tlen. Duże znaczenie ma wilgotność względna powietrza. Parametr ten powinien mieścić się w ściśle określonych normach. Wartości poniżej 30%, a także powyżej 70% znacząco wpływają na pogorszenie samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniu. Kolejnymi istotnymi pojęciami są temperatura powietrza oraz prędkość nawiewu, wpływająca na subiektywne odczuwanie ciepła. Wszystkie te parametry powinny zostać uwzględnione podczas projektowania instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Ilość świeżego powietrza a zawartość dwutlenku węgla

Zadaniem wentylatorów i systemów wentylacji jest odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza z wnętrza pomieszczeń i dostarczanie świeżego z zewnątrz. Urządzenia te pozwalają zatem pozbyć się nadmiaru dwutlenku węgla, wydychanego przez ludzi. W zamian za to, wraz ze świeżym powietrzem pobranym spoza obrębu budynku, zapewniają odpowiednią ilość tlenu we wnętrzach.

Ilość świeżego powietrza, jaką należy zapewnić w poszczególnych typach obiektów jest określona przez przepisy. Powinna ona mieścić się w przedziale od 20 m3 na osobę w ciągu godziny w przypadku mieszkań i budynków użyteczności publicznej, przez 30 m3 w obiektach posiadających nieotwierane okna, aż po 50 m3 w miejscach gdzie dozwolone jest palenie.

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu zależne jest od ilości nawiewanego świeżego powietrza. Wartość ta nie powinna przekraczać 1000 ppm. Jednostka ta – ppm – określa liczbę cząstek CO2 na milion cząstek powietrza.

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu

Bardzo istotną cechą powietrza wewnętrznego jest wilgotność względna. Ma ona duże znaczenie dla samopoczucia osób przebywających w budynku. Wpływa również na stan samego obiektu oraz wyposażenia. Zbyt duża wartość tego parametru może powodować zawilgocenie ścian i mebli oraz skraplanie pary wodnej na szybach.

Zalecany zakres wilgotności różni się w zależności od pory roku. Zimą powinien on wynosić 40-60%. Latem wilgotność nie powinna zaś przekraczać 70%. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka wilgotność wpływają na pogorszenie samopoczucia mieszkańców i użytkowników budynku.

Temperatura powietrza wewnętrznego i prędkość ruchu powietrza

Temperatura panująca w pomieszczeniu również ma znaczenie dla komfortu jego użytkowników. Jest to parametr dość subiektywny. W normach przewidziany jest zakres 18-20 stopni w miesiącach zimowych, latem natomiast 20-23 stopnie. Nowoczesne instalacje grzewcze oraz klimatyzacyjne pozwalają dostosować temperaturę do preferencji osób przebywających w pomieszczeniu.

Warto wiedzieć, że na subiektywne odczuwanie ciepła wpływ ma prędkość z jakim nawiewane jest powietrze przez wentylatory. Zgodnie z wytycznymi prędkość ruchu powietrza nie powinna przekraczać 0,2 m/s zimą oraz 0,4 m/s latem.

Planując montaż systemu wentylacji w budynku warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami określającymi parametry powietrza. Zarówno stężenie dwutlenku węgla, jak i temperatura oraz wilgotność względna powietrza mają duże znaczenie dla zapewnienia komfortu mieszkania i pracy w obiektach zamkniętych.