MiniDygestorium-350/Ex - samodzielne stanowisko pracy do pyłów i gazów

MiniDygestorium-350/Ex przeznaczone jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych emitowanych w niewielkich ilościach w laboratoriach chemicznych, biologicznych, analitycznych, w zakładach naukowych, badawczych, służby zdrowia, w pracowniach chemicznych w szkołach i w wielu innych miejscach gdzie powstają szkodliwe gazy lub pary zagrażające zdrowiu.
MiniDygestorium-350/Ex eliminuje możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Urządzenie może być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dokumentacja

Udostępnij

[addtoany]

MiniDygestorium 350 Ex Samodzielne Stanowisko Pracy Do Pylow I Gazow