BIG-2000 - urządzenie dwu stanowiskowe do pyłów suchych

Urządzenie filtrowentylacyjne BIG-2000 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Jest niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania i innych procesów, przy których występuje emisja drobnych pyłów. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.
Urządzenie BIG-2000 jest produkowane w wersji mobilnej z recyrkulacją powietrza.

Dokumentacja

Udostępnij

BIG 2000