Blogstacjonarny odsysacz balansowy

Zakłady mechaniki samochodowej, warsztaty samochodowe oraz wszystkie inne miejsca, w których dokonuje się prac związanych z regulacją, naprawą czy diagnostyką silników to miejsca, gdzie podwyższona jest emisja spalin. Podczas wykonywanych prac układy wydechowe pojazdów wydzielają duże ilości szkodliwych dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego substancje. To dlatego niezwykle istotnym elementem w takich miejscach jest sprawny i wydajny wyciąg spalin, dzięki któremu spaliny są odsysane bezpośrednio z rury wydechowej naprawianego pojazdu. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne warunki pracy w każdym warsztacie czy serwisie samochodowym.

Czym tak właściwie są spaliny i dlaczego są niebezpieczne dla naszego zdrowia?

Silniki spalinowe emitują szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzkiego organizmu substancje. Znajdują się one w różnych stanach skupienia, ale zdecydowana większość z nich jest w stanie gazowym. Główne produkty spalania zupełnego to dwutlenek węgla, woda i trójtlenek siarki. Produkty spalania  niezupełnego to między innymi: węglowodory i ich pochodne, tlenek węgla, sadza, a także tlenek siarki. Wiele z tych substancji jest szkodliwych dla zdrowia i życia wszystkich organizmów. Najgroźniejsze dla ludzkiego zdrowia są: tlenek węgla, węglowodory, tlenek azotu, siarki, ołów i jego związki, sadza, dymy, popioły i metale. Wśród tych substancji znajdują się także takie, które przyczyniają się do powstawania zjawiska cieplarnianego w naszej atmosferze (np. dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i amoniak).

Oddychanie powietrzem nieoczyszczonym ze spalin może powodować występowanie różnych alergii, podrażniać drogi oddechowe i spojówki, wywoływać bóle i zawroty głowy, nasilać uczucie senności, negatywnie wpływać na pracę serca i ciśnienie krwi, powodować choroby płuc, a nawet rozwój chorób nowotworowych.

Czym są odsysacze stacjonarne balansowe?

Odsysacze stacjonarne balansowe są to urządzenia, których przeznaczeniem jest efektywne usuwanie spalin, które są emitowane przez układy wydechowe pojazdów. Przydają się we wszystkich miejscach, gdzie dokonuje się prób silnikowych, przeprowadza się ich regulacje i diagnostykę. Ich cechą charakterystyczną jest stacjonarność. Montuje się je do ściany albo słupów podporowych w warsztacie przy użyciu specjalnego wieszaka ściennego lub sufitowego. Współpracują z wentylatorami, które są umieszczone na wsporniku ściennym albo na podstawie dachowej. Mogą być także podłączone do magistrali systemu wyciągowego. Są wyposażone w elastyczny przewód służący do odsysania spalin bezpośrednio z rur wydechowych. Używa się ich w zajezdniach, garażach, warsztatach samochodowych oraz stacjach napraw. Dzięki ich zastosowaniu powietrze na stanowiskach pracy jest czyste, a zdrowie i życie pracowników nie jest narażone na zagrożenia związane z wdychaniem nadmiernej ilości spalin.