Info od ekspertaWentylatory dachowe WPA-D-N

Realizacja w JRG PSP w Elblągu

Kolejną realizacją jaką wykonaliśmy jest wyposażenie nowo budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Elblągu w system odciągów spalin. System ten jest idealny dla pojazdów o stałym miejscu garażowania np. właśnie Straży Pożarnej.

Realizacje tę wygraliśmy w przetargu.

Zgodnie z projektem wykonawczym udostępnionym przez Inwestora do przygotowania oferty „w hali garażowej” na trzynastu stanowiskach zaoferowaliśmy zamontowanie szynowego systemu odsysania spalin KOS-L/SSAK w oparciu o kanał odciągowy samouszczelniający KOS-L.

Na wszystkich stanowiskach działają kanały samouszczelniające o długości 7,5 mb.

Po każdym kanale porusza się jeden odsysacz spalin SSAK-L ze ssawką elektromagnetyczną dedykowaną do pojazdów z dolną rurą wydechową.

dach garażu
Zdj. 1 Hala garażowa z odsysaczami KOS-L/SSAK. 

Schemat podłączenia odsysacze do wentylatorów

Stanowiska odciągu spalin dzielą się na grupy. Każda z grup działa z wentylatorem dachowym zgodnie ze schematem:

  •  WPA-11-D-3-N (5.5kW, 3x400V) – który będzie obsługiwał 4 stanowiska,
  •  WPA-10-D-3-N (3.0 kW, 3x400V) – który będzie obsługiwał 3 stanowiska,
  •  WPA-13-D-3-N (7.5 kW, 3x400V) – który będzie obsługiwał 6 stanowisk.

Wentylatory zamontowaliśmy na dachu budynku na cokołach blaszanych i podstawach dachowych.

Wyczep ssawek automatyczny w okolicach bramy garażowej.

Sterowanie wentylatorami automatyczne drogą radiową. Włączanie wentylatora w chwili uruchomienia silnika w jakimkolwiek samochodzie z danej grupy. Wyłączanie wentylatora po wyłączeniu silnika w ostatnim samochodzie lub po wyjeździe ostatniego pojazdu z garażu. Wentylator włącza się także automatycznie przy powrocie samochodu w pobliże garażu. Istnieje również możliwość ręcznego sterowania wentylatorem w garażu. Zastosowanie sterowania radiowego w praktyce oznacza, że wentylator odciągowy uruchamia się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.

Dodatkowo na stanowisku z „kanałem naprawczym” zaoferowaliśmy stacjonarny, bębnowy odsysacz spalin z napędem sprężynowym typu ALAN-U/C-8 o długości przewodu elastycznego 8m, zakończony ssawką typu SZGO-150 wyczepianą ręcznie.

Stanowisko odciągu spalin zostało podłączone do wentylatora dachowego WPA-7-D-3-N (1,1 kW,230V), który zamontowany został na dachu budynku na cokole blaszanym i podstawie dachowej.

 

Zdj. 2 Wentylatory dachowe WPA-D-N na podstawach dachowych i cokołach. 

Włączenie/wyłączenie wentylatora ręczne umożliwi naścienny rozrusznik silnikowy RS zamontowany pod odsysaczem.

Aby ograniczyć poziomu hałasu wewnątrz pomieszczenia instalacja wyrzutu spalin została wyposażona w kanałowy tłumik hałasu po stronie tłocznej wentylatora.

 

Projektant

Łukasz Waligórski