BlogAktualności Proton

Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza odpowiadają na zapotrzebowanie wielu gałęzi przemysłu. Są znane szczególnie w branży energetycznej, ale znajdują również szerokie zastosowanie w branżach związanych z obróbką metalu, przede wszystkim w branży spawalniczej i branży CNC.

Zdefiniowanie pojęcia „branża spawalnicza” jest dość trudne, ponieważ techniki spawalnicze są wykorzystywane w ponad 100 działach gospodarki. Pod koniec 2011 r. polski sektor spawalniczy w kraju stanowiło blisko 7 tys. firm stosujących ponad 100 różnych metod spawania. Szacuje się, że w branży spawalniczej znajduje zatrudnienie od 130 do 180 tys. osób.

Efektem długotrwałego narażania spawaczy na działanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z dymów spawalniczych są różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego. Pyły przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe. W ten sposób do ustroju przenikają również bardzo małe cząsteczki (o średnicach submikronowych), które stanowią największe zagrożenie dla człowieka. Drobne cząsteczki pyłu o dużej powierzchni właściwej mogą absorbować znaczne ilości chemicznych substancji gazowych, które po wprowadzeniu do organizmu, uwolnieniu i wchłonięciu mogą wywołać dodatkowe działanie toksyczne. Wspólną cechą wszystkich pyłów przemysłowych jest działanie drażniące błony śluzowe spojówek i górnych dróg oddechowych. Wszystko to przekłada się na wysokie ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego płuc u osób pracujących w spawalnictwie – jest ono o około 30% większe w porównaniu z populacją generalną (wyniki badań statystycznych MZ).

Drugim ważnym obszarem, w którym znajdują zastosowanie elektrostatyczne urządzenia filtracyjne, jest branża maszyn CNC. Stale rosnąca liczba podmiotów wykonuje usługi obróbki CNC, takie jak toczenie, frezowanie, spawanie, gięcie na małych prasach krawędziowych itp. Centra obróbkowe ze względu na parametry pracy muszą mieć zapewniony odciąg mgły olejowej powstającej podczas chłodzenia narzędzi. Ciecz obróbkowa podczas pracy maszyn jest poddawana procesowi aerozolizacji, co skutkuje generowaniem wokół niej mgły olejowej, na której cząstkach są transportowane czynniki biologiczne – głównie bakterie i endotoksyny. Przez to mikroorganizmy i ich toksyny przenikają do układu oddechowego osób narażonych i niekorzystnie oddziałują na ich zdrowie. Poza aspektami zdrowotnymi są jeszcze inne: mgła olejowa może powodować niebezpieczne sytuacje w miejscu pracy (poślizgi), może poważnie uszkadzać maszyny (np. w wyniku działania rdzy lub korozji) lub powodować wysokie koszty utrzymania (z powodu lepkości).

To właśnie do tych dwóch gałęzi przemysłu jest kierowany nowy produkt Klimawentu – urządzenie filtrowentylacyjne z filtrem elektrostatycznym PROTON. Zasada jego działania jest znana od dawna. Jest w nim wykorzystywana siła elektrostatyczna, która działa na cząstki pyłu kierowane do urządzenia na elektrody ładujące. Pod wpływem wysokiego napięcia cząsteczki pyłu zyskują ładunek elektryczny. Dzięki wykorzystaniu zjawiska elektroforezy pył osadza się na elektrodzie o ładunku przeciwnym.

O ile sama idea pracy urządzenia jest prosta, trudniej zrealizować ją tak, by uzyskać dużą skuteczność odpylania. W urządzeniu PROTON udało się to już na etapie projektowania. Dodatkowo dzięki małym oporom przepływu można zastosować wentylatory o mniejszym sprężu w porównaniu z wentylatorami stosowanymi w urządzeniach z filtrem nabojowym. W urządzeniu są zastosowane dobrze znane wentylatory promieniowe z rodziny wentylatorów WPA.

W skład opracowanego typoszeregu PROTON wchodzą trzy wielkości urządzeń, różne pod względem wydajności: 2000, 4000 i 8000 m³/h. Urządzenia przewyższają rozwiązania dostępne na rynku pod względem skuteczności filtracji. Są produkowane w wersji stacjonarnej. Współpracują z układem odciągów stanowiskowych, które zbierają zanieczyszczone powietrze z kilku punktów, a następnie powietrze jest centralnie oczyszczane i rozprowadzane po hali już jako czyste.

Urządzenie filtrowentylacyjne PROTON jest niezastąpione podczas usuwania mgieł i dymów powstających na stanowiskach obróbki skrawaniem, mgieł emulsyjnych powstających podczas chłodzenia narządzi emulsją wodno-olejową, a także podczas procesów spawania – w szczególności spawania blach zaolejonych lub spawania przy użyciu dużej ilości preparatów antyodpryskowych, gdzie mamy do czynienia z pyłami tłustymi.