BlogFabryka urządzenia Klimawent

Odpylanie jest procesem pozwalającym w bezpieczny sposób pozbyć się szkodliwych pyłów, które powstają podczas różnych procesów technologicznych w wielu branżach przemysłu lekkiego i przemysłu ciężkiego. Są one nie tylko istotnym problemem ze względu na konieczność utrzymania w nieskazitelnej czystości maszyn i urządzeń, ale także mają negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Dowiedz się, na czym polega profesjonalne odpylanie.

Odpylanie w teorii i praktyce

Unoszące się powietrzu drobinki pyłów przenikają do dróg oddechowych, stając się przyczyną poważnych schorzeń m.in. typowych chorób zawodowych, do których zaliczamy pylicę. Pyły stanowią również zagrożenie dla maszyn i urządzeń, które stosowane są w wielu procesach produkcyjnych, zmniejszając ich żywotność oraz sprzyjając awariom. Standardem, który poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy, a także pomaga utrzymać w czystości halę produkcyjną oraz zapobiegać różnym zagrożeniom, jest stosowanie nowoczesnych odpylaczy przemysłowych. Urządzenia te w efektywny i szybki sposób pochłaniają szkodliwe zanieczyszczenia w postaci pyłów organicznych oraz pyłów, które powstają np. podczas obróbki tworzyw sztucznych. Dzięki nowoczesnym odpylaczom możliwe jest oddzielenie cząsteczek stałych pyłów od transportujących je gazów, a także uniknięcie m.in. zagrożenia wybuchem w przypadku niektórych procesów produkcyjnych.

Jak przebiega proces odpylania?

Proces odpylania uwzględnia kilka faz, wykorzystując różne zjawiska fizyczne. Pozwala on nie tylko na usunięcie z powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, ale także zabezpieczenie oddzielonych pyłów. W zależności od rodzaju odpylacza mamy do czynienia z innym mechanizmem oczyszczania gazu, który transportuje szkodliwe pyły. Odpylacze przemysłowe dzielimy na odpylacze mokre i suche, które stosowane są w zależności od m.in. wielkości cząsteczek pyłów. Odpylanie metodami suchymi przeprowadza się z zastosowaniem odpylaczy grawitacyjnych, uderzeniowo-inercyjnych, odśrodkowych, filtracyjnych oraz elektrofiltrów. Odpylanie na mokro uwzględnia wykorzystanie cieczy w celu oczyszczenia zapylonego gazu.